...

Güzel Sanatlar Fakültesi

        

Seramik ve Cam Bölümü

Neolitik zamanlardan günümüze çok çeşitli kültürlere ev sahipliği yapan Kapadokya, seramik ve çömlekçilikte köklü bir geçmişe sahiptir. Dünyanın en önemli coğrafi bölgelerinden biri olan Kapadokya’da kurulan fakültemiz Seramik ve Cam Bölümü, 2013 yılında normal öğretim ve ikinci öğretim olarak toplam 60 kontenjanla eğitim-öğretim hayatına başlamıştır. Tarihi değerleri olan ayrıcalıklı bir bölgede öğrencilerimize ulusal-uluslararası etkinliklerle çok yönlü eğitim vermeyi amaçlayan bölümümüzde sanat, tasarım ve uygulama alanlarında kendilerini keşfetme fırsatı sunulmaktadır.

Bölgedeki zengin seramik kültürünün korunup gelecek nesillere aktarılması, öğrenci - öğretim elemanı ve yörenin çömlek ustaları ile işbirliği yaparak değerlere sahip çıkılması, sektör-okul birlikteliğinin kurulması, bölümümüzün sürekliliği ve yenilikçi bir tutum izlemesi açısından stratejik bir öneme sahiptir.

Bölümümüz, teorik ve uygulamalı ders müfredatıyla kapsamlı bir eğitim vererek araştırıcı, sorgulayıcı, çözüme odaklı, alanına hakim, donanımlı bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Seramik malzemesinin türlerini ve sınırlarını kavrayarak, modern seramik teknolojisini kullanmanın yanı sıra geleneksel yöntemleri tanıyarak çok yönlü bir eğitim anlayışına sahiptir.

Bölümden mezun olan öğrenci, seramik sektörüyle ilgili her türlü alanda çalışabilirken, kişisel atölyelerini kurabilir, tasarımcı olabilir ve endüstriyel-sanatsal alanda ilerleyebilir. Seramik ve Cam Bölümünden mezun olanlar, aldıkları dört yıllık eğitimleri sonunda; meslek liselerinde öğretmenlik (formasyon sertifikası aldığı taktirde) yapabilirler. Yüksek Lisans, Doktora/Sanatta Yeterlik eğitimlerini tamamlayıp akademisyen olabilirler. Özel sanat galerileri, üniversiteler, grafik ajansları, müzeler ve belediyelerin bünyesinde açılan halk eğitim merkezlerinde çalışabilirler.