...

Güzel Sanatlar Fakültesi

RESİM BÖLÜMÜ 

2011-2012 eğitim-öğretim yılında normal ve ikinci öğretim olarak eğitimine başlayan Resim Bölümü, her yıl 60 kontenjanla öğrenci kabul etmektedir.  Sanata ve estetik değerlere sahip çıkan, özgün eserler ortaya koyabilen, kendine güvenen, insana, ülkesine hizmet odaklı bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Atölye eğitiminin yanı sıra kuramsal sanat dersleri ile donanımlı olmaları, eserlerinde özgün bir anlatım diline ulaşmaları, estetik bakış açısı kazanmaları sağlanmaktadır. Araştıran, eleştiren, sorgulayan, tartışan, ülke ve dünya kültürüne katkıda bulunabilecek, çağa ayak uyduran sanatçı adayları yetiştirmek hedeflenmektedir.

Resim bölümünden mezun olanlar, aldıkları dört yıllık eğitimleri sonunda; eğitim kurumlarında Resim ve Görsel Sanatlar Eğitimi Öğretmenliği (formasyon sertifikası aldığı taktirde) yapabilirler. Kişisel sanat atölyesi açarak ders verebilecekleri gibi sanat eserleri üreterek ulusal ve uluslararası alanlarda sanatçı ünvanını alabilirler. Ayrıca Yüksek Lisans, Doktora/Sanatta Yeterlik eğitimlerini tamamlayıp akademisyen olabilirler. Özel sanat galerileri, üniversiteler, grafik ajansları, müzeler ve belediyelerin bünyesinde açılan halk eğitim merkezlerinde çalışabilirler.