...

Güzel Sanatlar Fakültesi

Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü

Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü Müzik Anasanat Dalı ve Sahne Sanatları Anasanat Dalı olmak üzere 2 farklı birimi bünyesinde barındırmaktadır. Müzik Anasanat Dalı ilk öğrencilerini 2013-2014 eğitim-öğretim yılında 25 normal öğretim ve 25 ikinci öğretim programlarına almıştır.

Müzik Anasanat Dalı’nda toplam 4 yıllık lisans eğitimi süresince Geleneksel Müziklerimiz ve Batı Müziği eğitimi verilmektedir. Müzik Anasanat Dalı programında ilk 2 yıl her öğrenci için zorunlu olan temel piyano ve ayrıca 4 yıl bireysel çalgı dersleri verilmektedir.

Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü, ulusal ve uluslararası düzeyde diğer Güzel Sanatlar Fakültelerinin Müzik Bölümleri ile işbirliği kurarak Erasmus, Grudwig ve Farabi programları çerçevesinde projeler hazırlanması ve bu programların entegrasyonu, öğrenci ve öğretim elemanı değişimi çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü’nde öğretim elemanlarından oluşan Akademik Müzik Topluluğu ile Öğrenci Koro ve Müzik Toplulukları etkinlikler sergilemektedir. Topluluklarımız başta üniversitemiz ve Nevşehir ilinde olmak üzere pek çok yurtiçi ve yurtdışı etkinlikte konserler vermektedir.

Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü, yalıtımlı bireysel çalışma ve öğretim elemanı odaları, 5 derslik, koro ve müzik toplulukları çalışma odaları, 180 kişilik konser salonu ile modern bir mimariye sahiptir.

Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü, mezun vereceği öğrencilerinin sanatçı, araştırmacı, eleştirmen, sanat danışmanı ve müzik yönetmeni olarak çalışabileceklerini sağlamasının yanı sıra müzik toplulukları, orkestra ve korolarda icracı veya müzik eğitimi verilen eğitim kurumlarda öğretim elemanı olarak sanatlarını sürdürmelerini amaçlamaktadır.

“Hayatlarını büyük bir sanata vakfeden bu çocukları sevelim”

M. Kemal ATATÜRK